Kanun

Sonuçlar (62 Dosya)

Resim Başlık
Milli Parklar Kanunu Slaytı 2018 - 2019
Kanun
657 Devlet Memurlar Kanunu 2019 Son Hali 2018 - 2019
Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2018 2017 - 2018
Kanun
657 Devlet Memurları Kanunu 2018 2017 - 2018
Kanun
652 Milli Eğitim Teşkilat ve Görevleri 2018 2017 - 2018
Kanun
5580 Özel Öğretimler Kanunu 2018 2017 - 2018
Kanun
5442 İl İdaresi Kanunu 2018 2017 - 2018
Kanun
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2018 2017 - 2018
Kanun
4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 2018 2017 - 2018
Kanun
4688 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2018 2017 - 2018
Kanun
4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 2018 2017 - 2018
Kanun
3071 Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun 2018 2017 - 2018
Kanun
1739 Milli Eğitim Temel Kanunu 2018 2017 - 2018
Kanun
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 2017 Son Hali 2017 - 2018
Kanun
Eylül Ayı Tebliğler Dergisi 2017 2017 - 2018
Kanun
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri 2017 2017 - 2018
Kanun
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu Notu 2017 2017 - 2018
Kanun
4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 2017 2017 - 2018
Kanun
2016 Ekim Ayı Tebliğler Dergisi 2016 - 2017
Kanun
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 2015 - 2016
Kanun
[ 1 2 3 4 ]